موسسه آموزش عالی سمنگان

یکی از موارد اصلی دغدغه ی دانشجویان و خانواده های آنان ، تامین محل اسکان دانشجو است این مورد به خصوص برای دانشجویان دختر مهم تر است .با توجه به نمودارهای ترسیم شده در بخش بافت جنسیتی دانشجویان که نشان می داد اکثریت دانشجویان این موسسه دختر هستند ، تامین محل اسکان مناسب برای آسایش آنان و امنیت خاطر خانواده هایشان ضروری است.
از این رو ، موسسه جهت کمک به رفع این دغدغه ، تمام تلاش و همکاری خود رابه کار بسته است و همه ساله راهنمایی های لازم جهت ساماندهی اسکان دانشجویان عزیز را به دانشجویان و خانواده هایشان ارائه داده است.

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با موسسه آموزش عالی سمنگان