بیمارستان امام علی

بیمارستان امام علی که تخت عنوان بیمارستان و زایشگاه امام علی نیز شناخته می شود وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد. این بیمارستان یکی از بیمارستان های خوب آمل و مازندران است که در تخصص های ویژه ای در مازندران دارای حائز رتبه شده است.
همانطور که از اسم این بیمارستان مشخص است هم تخصص های عمومی بیمارستان ها را دارد و هم تخصص های مربوط به زایشگاه را می توان برخی از تخصص های بیمارستان امام علی آمل را اینگونه برشمرد :
اورژانس، اطفال، زایشگاه، داخلی، بخش ان آی سی یو و بخش آی سیو و…

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با بیمارستان امام علی