نقش برجسته شکل شاه

شکل شاه اثری تاریخی است در 60 کیلومتری جنوب شهر آمل در جانب غربی تونل بایجان در کنار محور ارتباطی تهران به آمل و در تنگه باستانی موسوم به بندبریده، و در نزدیکی چشمه آب معدنی استراباکو قرار دارد. نقش برجسته ای که هشت متر طول و سه متر و چهل سانتیمتر عرض دارد که در فرورفتگی به عمق 130 سانتی متر قرار دارد.
شکل شاه بر سینه کوه مشرف به رود هراز مشاهده می شود. این اثر در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به دستور وی در سال 1295 هجری قمری کنده شده است. در این حجاری ناصرالدین شاه در وسط سوار بر اسب به همراه ده تن از امرای کشوری و لشکری در طرفین پیاده و با لباس رسمی آن زمان نشان داده شده است. در بالای سر هر یک از همراهان، اسم آنها نوشته و اشعاری در مدح شاه در دو ردیف با خط بسیار اعلا حجاری گردیده است. این اثر با آن کنده کاری دقیق چهره نشانی از هنر ایرانی است نمونه دیگری از این سنگ نوشته ها در زمان قاجار در تنگه واشی قرار دارد.

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با نقش برجسته شکل شاه